Category Archives: Judaisme

El bup-bup!, el miau-miau! i una introducció sobre Bahya Ibn Paquda

Una de les teories de Baḥya ben Yosef ibn Paqūda fou que la paraula de Déu no pot ser entesa pels profetes com a tal, com a ‘noümen’ que diria el de Königsberg. És per això que Déu fa com el que fem tu i jo amb els nostres animals de companyia, ens parla en termes que el nostre intel·lecte actiu pugui entendre: “Mixo, mixo, psi-psi-psi, aquí, vine, anem!, va!, au…”. No vull ni pensar què entén el meu gat quan li dic això, i vés a saber què entenen els profetes què els diu Déu.

A part de la petita broma també vull aprofitar per parlar d’aquest pensador jueu medieval. Atès que vaig haver de fer una exposició oral sobre Paquda per a una assignatura de la Universitat de Colònia sobre filosofia jueva a l’edat mitjana i encara en conservo les notes (en alemany, això sí) m’he decidit per ajuntar-les aquí.

Bahya Ibn Paquda: eine Einführung

Er war der erste Asket in dem Judentum. Er lebte im 12. Jahrhundert und er hat in Saragossa gewohnt. Sein Werk „Einführung zu den Verpflichtungen vom Herzen“ war ein wichtiges Buch über den Pietismus,[1] weil es ein Vorbild für den Pietisten war.

Der Hauptbestandteil von das Buch ist der Glaube an die Verpflichtungen vom Herzen (faithful to the duties of the heart) dass, von die innere Erlebnis (inner experience) kommt, weil Halacha-Literatur[2] manchmal die äußere Erfahrungen (exterior practical) wichtiger als sie beschreibt. Das Buch führt zur wahren Gottes Liebe (veritable love of God). Sie besteht aus die Einheit von Gott (Unity of God), die Untersuchung der Schöpfung (Examination of Creation) und der Gottesdienst (Service of God).

Arabische Mystizismus und asketische Theologie beeinflussen das Buch. Anfangs vertretet es die Einheit von Gott, wie Neuplatonikern und Mu’tazila.[3]

Nach Bahya dieKenntnis (das Wissen) ist ein Gottesgeschenk. Und das Geschenk hat 3 Teilen: die Physik, die Mathematik, und die Theologie, die das Gegenstand des Buchs „Einführung zu den Verpflichtungen vom Herzen“ ist.

Continua la lectura de El bup-bup!, el miau-miau! i una introducció sobre Bahya Ibn Paquda

Epístola moral, de Nahmànides

Escolta, fill, els consells del teu pare i no et decantis pas de l’ensenyament de la teva mare (Pr 1,8). Avesa’t a dir sempre les coses amb calma i dolçor a tothom, i fuig d’esdevenir irat, que la ira és vici que mena al pecat, com diuen els nostres doctors, de bona memòria: “Del qui s’irrita, tota mena d’infern se n’ensenyoreix”. I també l’Escriptura: Allunya la ira del cor i hauràs apartat el mal del teu cos (Ecle 11,10). El mal és l’infern, com significa el verset que fa: L’impiu ha estat fet per al dia del mal (Pr 16,4).

ramban
Segell de Mossé ben Nahman. S. XIII, Catalunya (còpia de l’original del Museu d’Israel)

Havent-te deslliurat, doncs, de la ira, creixerà dins teu la virtut de la humilitat, que excel·leix sobre tot altres bé, car diu d’Escriptura: El fruit de la humilitat és el temor de Déu (Pr 22,4). I gràcies a la humilitat s’omplirà el teu cor de reverència en adonar-te d’on véns i cap on vas, i en veure que si ja en vida ets ple de cucs, què no serà després de mort! La humilitat et farà avinent que un dia has de passar comptes amb el rei de la Glòria. Ni el cel ni el cel del cel no Et poden encloure (1R 8,27) —ha estat dit— molt menys, doncs, el cor de l’home. No sóc Jo, per ventura, qui omple el cel i la terra? diu el Senyor (Jr 23,4). Quan pensaràs en tot això, naixerà en tu una temorosa reverència envers el Creador i et guardaràs de desplaure-li. Amb aquestes virtuts et donaràs per content en tota cosa que et pugui esdevenir.

Si segueixes la virtut de la humilitat i el teu comport davant dels altres és ple de modèstia, i ets temorós de Déu i recelós del pecat, llavors l’esperit de la divina Presència i l’esplendor de la Glòria de Déu romandran damunt teu, i viuràs com si fossis ja al Mon que Ve.

Continua la lectura de Epístola moral, de Nahmànides