Tag Archives: Pitàgoras

La concepció antropològica de Pico della Mirandola

Abans de presentar les seves Nou-centes tesis, Giovanni Pico della Mirandola fa fer un pròleg a l’obra, intitulat Discurs sobre la dignitat de l’home. En aquest pròleg, que consisteix en dues parts; primerament, resumeix la seva concepció de l’home, a través de la filosofia i la religió; i en segon lloc, procedeix a nombrar les tesis. El que presentem, en aquesta ocasió, és una síntesi del seu pensament antropo-religiós.

Pico és coneixedor de la tradició judeocristiana i també de les filosofies orientals, així com de tota la producció filosoficoliterària grecollatina, inicia en aquest discurs una recerca per a la dignitat de l’home.

Se’ns presenta a l’home com el més digne d’admirar, però no pels motius tradicionals: que si l’home fa d’intermediari entre les criatures, que si és un intèrpret de la naturalesa, que si ocupa un lloc intermedi entre l’eternitat i l’efímer…

Sinó perquè Déu va decidir no atorgar res de singular a l’home, i per tot això diem que li fou comú tot allò privatiu de cada espècie. Així, creà una obra amb una imatge indefinida i la situà al centre del món. Pico creu que l’home al no estar definit es pot definir a ell mateix, ja sigui degenerant en una bestiola, o bé, regenerant-se en un ésser superior, “si segueixes els criteris del teu esperit”, diu. I és que, per exemple, un dels pares del judaisme, sant Henoc, s’eleva; mentre que, per exemple, per als pitagòrics, els criminals són bèsties.

Continua la lectura de La concepció antropològica de Pico della Mirandola